Saturday, May 12, 2012

Kerja Bakti

Kerja Bakti RW 12 membersihkan parit di belakang pos kamling RT 7 sebagai saluran utama pembuangan air di wilayah RW 12.
Pak Elvis, komandan kerja bakti hari ini

Pak Iyos Bahari, pendekar keamanan dan kebersihan RT 7

Pak Andreas dan pak Min, pendekar kebersihan RT 7

No comments:

Post a Comment